Ακαρεοκτόνα

NISSORUN 25SC

Hexythiazox 25%

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

NISSORUN PLUS

Hexythiazox 25%, Fempyroximate 6,24%
Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακαρέων

NISSORUN WP

Hexythiazox 10%

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο

TETRASTOP

όλες τις καλλιέργειες, πεύκος
Βιορθολογικό σκεύασμα φερομόνης για τον έλεγχο των τετράνυχων

VERTIMEC 1.8EC

Abamectin 1.8%
Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής.

VERTIMEC PRO 1.8SC

Abamectin 1.8%
Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής.