Διάφορα

GIBER GOBBI

gibberellic acid 10%

Ρυθμιστής ανάπτυξης για αύξηση καρπόδεσης, αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας καρπού, πρωίμιση παραγωγής και καθυστέρηση συγκομιδής

MAXIM

triclopyr 10%
Ρυθμιστής ανάπτυξης για εσπεριδοειδή, μηλοειδή και βερίκοκα για αύξηση μεγέθους του καρπού, αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας, βελτίωση χρωματισμού του φλοιού, πρωιμότητα και αποφυγή καρπόπτωσης.

PROTON X-1800

Προσκολλητική διαβρεκτική ουσία

RADICIFO P

Ορμόνη ριζοβολίας για μαλακά , ημίσκληρα και σκληρά μοσχεύματα

SURFER

Επιφανειοδραστική ουσία για αύξηση αποτελεσματικότητας ζιζανιοκτόνων