Διαφυλλικά Λιπάσματα

AGROLEAF POWER HIGH K 15-10-31 + TE

HIGH K 15-10-31 + TE
Διαφυλλικό λίπασμα προηγμένης τεχνολογίας Μ-77 με υψηλή περιεκτικότητα Καλίου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER HIGH N 31-11-11 + TE

Διαφυλλικό λίπασμα προηγμένης τεχνολογίας Μ-77 με υψηλή περιεκτικότητα Αζώτου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER HIGH P 12-52-5 + TE

Διαφυλλικό λίπασμα προηγμένης τεχνολογίας Μ-77 με υψηλή περιεκτικότητα Φωσφόρου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER MAGNESIUM 10-5-10

Διαφυλλικό λίπασμα με υψηλή συγκέντρωση Μαγνησίου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER SPECIAL MN

Διαφυλλικό λίπασμα με υψηλή συγκέντρωση Μαγγγανίου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER SPECIAL ZN

Διαφυλλικό λίπασμα με υψηλή συγκέντρωση Ψευδαργύρου κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

AGROLEAF POWER TOTAL 20-20-20 + TE (BALANCED)

Διαφυλλικό λίπασμα προηγμένης τεχνολογίας Μ-77 με ισορροπημένη περιεκτικότητα Ν-Ρ-Κ κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.