Εντομοκτόνα

ACTARA 25WG

Thiamethoxam 25%
Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών.

ADMIRAL 10 EC

Pyriproxyfen 10%
Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα) που δρα παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωση τους.

AFFIRM 095SG

Emamectin benzoate 0,95%
Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων της αμπέλου, των καρποφόρων και των οπωροκηπευτικών.

AGREE WP

Βacillus thuringiensis ssp. (var. kurstaki/ aizawaii 50%)
Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

CLOSER 120SC

Sufloxaflor (isoclast active) 12%
Διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών

DECIS EXPERT 100EC

Deltamethrin 10%
Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την αντιµετώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων

DELEGATE 25WG

Spinetoram 25%
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που προκαλέι θανάτωση τοων εντόμων εντός λίγων ωρών.

DICARZOL 50SP

Formetanate 50%
Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών

DURSBAN 48EC

Chlorpyrifos ethyl 48 %
Εντομοκτόνο σε υγρή μορφή. Δρα εξ’ επαφής και από το στομάχι

DURSBAN 75WG

Chlorpyrifos ethyl 75 %
Εντομοκτόνο σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

GEOTHRIN GARDEN

Cypermethrin 1%
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

MATCH 5EC

Lufenuron 5%
Mη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το οποίο δρα από στομάχου επιδρώντας στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών προκαλώντας το θάνατό τους.

METAWET PRO

Metaldehyde 3.04%
Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων.

PRESOR BAIT

Chlorpyrifos ethyl 1%
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

RELDAN 2M

Chlorpyrifos methyl 22.5%
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που δρα δια της επαφής, της κατάποσης καθώς και των ατμών και καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα

RUNNER 240SC

Methoxyfenozide 24%
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση τιων προνυμφών των λεπιδόπτερων σε διάφορες καλλίεργειες.

SUCCESS FLY BAIT

Spinosad 0.24%
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση.

SUNSPRAY 7E

Paraffinic oil 99,1%
Θερινό λάδι στενού φάσματος για ψεκασμούς σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

TRACER 480 SC

Spinosad 48%
Διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου µε προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιµετώπιση εντόµων των τάξεων Lepidoptera, Diptera Siphonaptera, Thysanoptera, Coleoptera.

TRIGARD 75 WP

Cyromazine 75%
Διασυστηματικό εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (IGR)

VALIANT 50EC

Cypermethrin 50%
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, που οδηγεί σε υπερ-διέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.