Ζιζανιοκτόνα

BLERAN 20SL

Diquat 20%
Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων.

BONALAN 180EC

Benfluralin 18%
Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

BOXER 800EC

Prosulfocarb 80%
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

CONTROL 36SL

Glyphosate 36%
Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

CONTROL MEGA

Glyphosate 48%

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

DICOTEX

2,4-D, dicamba, mcpa, mecoprop-p
Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγρωστωδών.

FENOVA SUPER

Fenoxaprop-P-ethyl 6,9%, clonquitocet-mexyl 3,45%
Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

KERB 50WP

Propyzamide 92%
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλαστικά.

KERB FLO 400SC

Propyzamide 40%
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλαστικά.

MUSTANG 306SE

Florasulam 0.625%, 2,4-D 45.25%
Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο.

PANTOX SUPER 360

Glyphosate 36%
Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών.

PREMCOR LIQUID

Metribuzin 60%
Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού, σιταριού και κριθαριού.

PRIMUS PERFECT

Florasulam 2,5%, Clopyralid 30%
Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.

RATHAN 600EC

2,4-D 60%
Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

SENIOR 75WG

Pyroxsulam 7.5%
Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι

SYMBOL SC

Florasulam: 7, 5%, Penoxsulam 15%
Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για πλατύφυλλα ζιζάνια.

TRICLOD

Triclopyr 10.36%, 2,4-D 9.3%
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/ πουρνάρια, ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.