Μυκητοκτόνα

[12  >>  

AMYLO-X

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 25%

 Μυκητοκτόνο με ζωντανούς οργανισμούς, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων. Δρα με ένα συνδυασμό διαφορετικών τρόπων δράσης.

BOTOX

Copper hydroxide 50%

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

CUPROXAT FLOWABLE

Tri-basic copper sulfate 352g/l

ELECTIS 75WG

Mancozeb 66.7%, Zoxamide 8.3%

FANTIC M WG

Benalaxyl-M 4%, Mancozeb 65%

FILDER 69WG

Dimethomorph 9%, mancozeb 60%

FOLIO GOLD 537.5SC

Metalaxyl-m 3.63%, chlorothalonil 50%

INFINITO 687.5 SC

Fluopicolide 6.25%, propamocarb hydrochloride 62.5%

REVUS TOP

Mandipropamid 25%, Difenoconazole 25%
[12  >>