Xylophagou:
21, Michalaki Vrachimi Str., 7520 Xylophagou

Shop Working Hours

Monday7.30 – 1.002.00 – 4.35
Tuesday7.30 – 1.002.00 – 4.35
Wednesday7.30 – 1.00
Thursday7.30 – 1.002.00 – 4.35
Friday7.30 – 1.00
Saturday7.30 – 1.00