Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων Υγείας των ζώων στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την ομάδα Κτηνιάτρων και Ζωοτεχνών μας.

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων Δημόσιας Υγείας στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την ομάδα Κτηνιάτρων, Ζωοτεχνών και Γεωπόνων μας.

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές συμβατικών και οργανικών προϊόντων θρέψης φυτών στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την γεωπονική μας υπηρεσία.

Η Premier Shukuroglou διαθέτει αδειoδοτημένη από της αρμόδιες υπηρεσίες μονάδα για Διαχείριση πράσινων αποβλήτων όπου και παράγει Compost.

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές συμβατικών και οργανικών προϊόντων φυτοπροστασίας στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την γεωπονική μας υπηρεσία.