Ως εταίρος στην Υγεία των ζώων και φροντίδα των φυτών ο όμιλος μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον για αυτό και οι αρχές της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν αποτυπωθεί στην φιλοσοφία του ομίλου μας.

Έχουμε δημιουργήσει και εφαρμόσει αρκετές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων, στην αύξηση του βαθμού της ανακύκλωσης, καθώς επίσης και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο όμιλος βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS)

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος επιχορηγεί οργανισμούς, συνδέσμους και δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος