Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές συμβατικών και οργανικών προϊόντων φυτοπροστασίας στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την γεωπονική μας υπηρεσία.

Δείτε ολοκληρωμένο κατάλογο προϊόντων

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές συμβατικών και οργανικών προϊόντων θρέψης φυτών στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την γεωπονική μας υπηρεσία.

Δείτε ολοκληρωμένο κατάλογο προϊόντων

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων Υγείας των ζώων στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την ομάδα Κτηνιάτρων και Ζωοτεχνών μας.

Δείτε ολοκληρωμένο κατάλογο προϊόντων

Ο όμιλος μας διανέμει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων Δημόσιας Υγείας στην Κυπριακή και Διεθνή αγορά. Ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη παρέχετέ από την ομάδα Κτηνιάτρων, Ζωοτεχνών και Γεωπόνων μας.

Δείτε ολοκληρωμένο κατάλογο προϊόντων

Η Premier Shukuroglou διαθέτει αδειoδοτημένη από της αρμόδιες υπηρεσίες μονάδα για Διαχείριση πράσινων αποβλήτων όπου και παράγει Compost.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα my green cycle www.mygreencycle.com