Για Βιολογικες Καλλιεργειες

BIOPREM

  • Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
  • Packaging: 40LT
Για Βιολογικές Καλλιέργειες , Εδαφοβελτιωτικά - Φυτοχώματα

Οργανοβιολογικό λίπασμα πλούσιο σε ωφέλιμα βακτήρια και μικροοργανισμούς που εμπλουτίζει το έδαφος και ταυτόχρονα παρέχει στα φυτά τα κυριότερα ιχνοστοιχεία, απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες με θαυμάσια αποτελέσματα.

Μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή κοπριά σε αναλογία 1:40, δηλ. 1 κιλό Bioprem προς 40 κιλά κοπριά.