Λιπασματα

XILOTROM

  • Arvensis
  • Packaging: 1L
Λιπάσματα , Ενισχυτές φυσικής άμυνας των φυτών, Ιχνoστοιχεία, Για Βιολογικές Καλλιέργειες

Το XILOTROM είναι υγρό προϊόν βασισμένο στον συνδυασμό σιδήρου, μαγγανίου και ψευδάργυρου εμπλουτισμένο με οργανικά συστατικά προερχόμενα από φυτικά εκχυλίσματα, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Ο Σίδηρος (Fe) είναι το στοιχείο «κλειδί» για τα φυτά αφού λαμβάνει μέρος στον σχηματισμό της χλωροφύλλης και των πρωτεϊνών καθώς επίσης παρεμβαίνει στην αποκατάσταση του Αζώτου (Ν) στα φυτά και στον κύκλο του Krebs. Ο Ψευδάργυρος (Zn) είναι απαραίτητος για την σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων, τον μεταβολισμό των αυξινών και των ορμονών που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Το Μαγγάνιο (Mn) είναι απαραίτητο καθώς λαμβάνει μέρος στον σχηματισμό της χλωροφύλλης, στη φωτοσύνθεση, στη μείωση των νιτρικών και στην σύνθεση των πρωτεϊνών. Το XILOTROM συστήνεται επίσης όταν επικρατούν συνθήκες στρες που σχετίζονται με ασθένειες, προωθώντας την αναγέννηση των ιστών και ενισχύοντας την σύνθεση και την μετατόπιση των μεταβολιτών.