Λιπασματα

PREBIOTA MAX

  • Kimitec
  • Packaging: 5L
Λιπάσματα , Βιοδιογέρτες

Το PREBIOTA MAX αναγεννά το Μικροβίωμα του εδάφους, δεδομένου ότι σχηματίζεται με προβιοτικά μόρια που δρουν ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη ευεργετικών μικροοργανισμών. Εφαρμόζοντας το στο έδαφος, τα εκχυλίσματα της ρίζας παρέχουν δύναμη στους μικροοργανισμούς που συνθέτουν τον πυρήνα του Μικροβιώματος, οι οποίοι υπάρχουν ήδη στο έδαφος και προσαρμόζονται στην καλλιέργεια.

Παράλληλα, η ενίσχυση των μικροοργανισμών επηρεάζει τον μετασχηματισμό της οργανικής ύλης του εδάφους, βελτιώνοντας τον αερισμό και τη γονιμότητα καθώς και τη συμπλοκοποίηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους, έτσι ώστε οι ρίζες να αναπτύσσονται καλύτερα αυξάνοντας την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών.