Λιπασματα

RHYZO FL

  • Kimitec
  • Packaging: 1L
Λιπάσματα , Βιοδιογέρτες, Για Βιολογικές Καλλιέργειες
Το RHYZO FL είναι οργανικός και μη-ορμονικός ενισχυτής ρίζας σε υγρή μορφή που βασίζεται σε συγκεκριμένα αμινοξέα και βιοδιεγέρτες ριζών, χωρίς φωσφόρο, που προάγει την ανάπτυξη δευτερογενών και τριτογενών ριζών σε κάθε στάδιο όπου η διαδικασία αυτή έχει σημαντική σημασία, όπως μεταφυτεύσεις, αναγέννηση κατεστραμμένου ριζικού συστήματος κ.λπ.
Το RHYZO FL είναι ένα σκεύασμα που συνιστάται να εφαρμόζεται με μυκόρριζα, δεδομένου ότι δεν περιέχει φωσφόρο, που θα βελτιώσουν την ανάπτυξη του ριζικού  συστήματος και θα διευκόλυνουν την εγκατάσταση της μυκόρριζας.