Λιπασματα

COPPERFOL PRIME

  • Kimitec
  • Packaging: 1L
Λιπάσματα , Βιοδιογέρτες
Εξειδικευμένος διορθωτής τροφοπενίας χαλκού που εφαρμόζεται είτε διαφυλλικά ή από την ρίζα των φυτών, ο οποίος έχει παραχθεί με τεχνολογία AGROCODE PRIMING. Η μοναδική σύνθεση του COPPERFOL PRIME δρα άμεσα στη φυσιολογία, αλλά και στη θρέψη του φυτού καθώς το προετοιμάζει για πιο άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε διαφορετικές συνθήκες στρες.