Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προιόντα

[12  >>  

ATIPAZOLE 0.5MG

Atipazole hydrochloride 5,0 mg/ml

CUNIPRAVAC RHD

Αδρανοποιημένος ιός της Αιμορραγικής νόσου των λαγόμορφων, στέλεχος 3116 AP ≥ 500 UHA*

CYCLO SPRAY

Chlortetracycline HCL 2,45 w/w

DEXMOPET 0.5MG

Dexmedetomidine 0.5mg/ml (as hydrochloride)

EFICUR

1 ml περιέχει: Ceftiofur 50 mg/ml (as Ceftiofur Hydrochloride).

ERYSENG

Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE50 % * * IE50 % αναστολή ELISA 50%

ERYSENG PARVO

Αδρανοποιημένος παρβοϊός χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP >1,15 * Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50% ** * RP, σχετική δραστικότητα (ELISA) ** IE50% αναστολή ELISA 50%

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt

Mannheimia haemolytica Biotype A serotype A1, inactivated cell free suspension containing leukotoxoid: ELISA > 2.8 (*)/dose. Inactivated Histophilus somni Bailie strain: MAT > 3.3 (**)/dose

HIPRABOVIS-4

Αδρανοποιημένος ιός λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών. Αδρανοποιημένος παραγριπικός ιός-3. Αδρανοποιημένος ιός ιογενούς διάρροιας των βοοειδών. Εξασθενημένος ζων βόειος αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.

IBR MARKER LIVE

Ζωντανός Βόειος Ερπητοϊός τύπου 1 (BoHV-1), με gE- tk- διπλή γονιδιακή εξάλειψη , στέλεχος CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

ICHTHIOVAC PD

Αδρανοποιημένο Photobacterium damselae υποειδ. piscicida DI 21 RPS≥60%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O1 RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2α RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2β RPS≥75%.

ICHTHIOVAC VNN

Inactivated Betanodavirus strain 1103

ICHTHIOVAC VR

Inactivated Vibrio anguillarum serotype O1 RPS ≥ 60%; Inactivated Vibrio anguillarum serotype O2 α RPS ≥ 60%; Inactivated Vibrio anguillarum serotype 02 β RPS ≥ 60%

ICHTHIOVAC VR/PD

Αδρανοποιημένο Photobacterium damselae υποειδ. piscicida DI 21 RPS≥60%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O1 RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2α RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2β RPS≥75%.

INMEVA

Inactivated Chlamydia abortus strain A22, Inactivated Salmonella Abortusovis strain Sao

OVIGEST 60mg

Μedroxyprogesterone acetate 60 mg

OVISER 5000IU

PREGNANT MARE SERUM GONADOTROPHIN, PMSG 5000 IU

PREVIRON INJECTION

Iron (III) 200,0MG (as gleptoferron 532,6mg)
[12  >>