• Βραβείο Ασφάλειας/ΧημικήΒιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας,Κύπρος, 1992.
  • Βραβείο Εξαγωγών, ΥπουργείοΕμπορίου και Βιομηχανίας, Κύπρος, 1992.
  • Βραβείο Ασφάλειας/ΧημικήΒιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας,Κύπρος, 1995.
  • Βραβείο Ασφάλειας/Χημική Βιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας,Κύπρος, 2000.
  • Βραβείο Επιτροπής Ασφάλειας: Πρώτο βραβείο, Υπουργείο Εργασίας, Κύπρος, 2003.
  • Βραβείο Πράσινο προϊόν ή Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Κύπρος 2012 - Compost της σειράς My Green Cycle.
  • Βραβείο GreenDot 2012: Καινοτομία στη Δημιουργία και Προώθηση Πράσινων Προϊόντων ή Υπηρεσιών – Premier Σουκιούρογλου.
  • Βραβείο GreenDot 2013: Πράσινο προϊόν ή Υπηρεσία – Compost της σειράς MyGreenCycle.