Δημήτρης Σουκιούρογλου

Ιδρυτής & Προέδρος 

Ιωάννης Σουκιούρογλου

Διευθύνων Σύμβουλος 

Έρικ Σουκιούρογλου

Διευθύνων Σύμβουλος