Ο όμιλος εταιρειών Premier Shukuroglou ιδρύθηκε το 1966 στην Λευκωσία όπου βρίσκεται και η έδρα της μέχρι σήμερα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς της φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, υγείας των ζώων, δημόσιας υγείας, και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 3rd party Logistics

Παραγωγή

Η Premier Shukuroglou διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής στην Λευκωσία:

  • Μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων η οποία βρίσκετε όπου είναι τα κεντρικά γραφεία και αποθήκες της εταιρείας (10000 sqm) στα Λατσιά.

Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές.

Η Premier Shukuroglou εξάγει με αυξανόμενο ρυθμό προϊόντα φυτοπροστασίας κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, Χώρες του Κόλπου και της Ανατολικής Ευρώπης. Η ευέλικτη δομή της εταιρίας της επιτρέπει να προσαρμόζετε στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της. Η εταιρία προσφέρει τόσο τα δικά της προϊόντα αλλά και υπηρεσία τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων για λογαριασμό τρίτων κατασκευαστών.

Παραγωγή και τυποποίηση

Η Premier Shukuroglou διαθέτει και λειτουργεί μια τελευταίας τεχνολογίας μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας, στην οποία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Όλες οι λειτουργίες της μονάδας πραγματοποιούνται με βάση στη βάση διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και GMP. To σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 έχει αποκτηθεί το 1996 με αριθμό πιστοποιητικού: QS.2.96.012

Formulation Types:

  • EC (Emulsifiable concentrates)
  • SL (Water soluble liquids)
  • DP (Dustable powders)
  • WP (Wettable powders)
  • GR (Granules)

Συσκευασίες:

  • Υγρά: 100ml, 250ml, 500ml, 1lt, 5lt, 25lt, 200lt.
  • Στερεά: 50gr sachets up to 25kg bags.

Άλλες συσκευασίες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

3rd Party Logistics Services (Warehousing And Distribution)

H εταιρεία του ομίλου μας Wardi Α.Ε παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής (Third -Party-Logistics 3PL) και εξειδικεύετε στους πιο κάτω τομείς:

  • Επικίνδυνα προϊόντα: Συμπεριλαμβάνονται προϊόντα όπως εύφλεκτα, διαβρωτικά, τοξικά, οξειδωτικά, Α' ύλες χημικής βιομηχανίας, χημικά ναυτιλίας, χρώματα και μελάνια, προϊόντα φυτοπροστασίας, απορρυπαντικά, καλλυντικά κ.α.
  • Ανθρώπινα και Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η Wardi Α.Ε. Διαθέτει 2 αποθήκες σε Ασπρόπυργο και Μαγουλά αντίστοιχα .

Η Wardi A.E παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης 3PL μέσω των εξειδικευμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών και μηχανογραφικών συστημάτων, την ειδίκευση και την εμπειρία των στελεχών της και την πλήρη εφαρμογή όλων των κανονισμών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και των Κανόνων Ορθής Πρακτικής που διέπουν το είδος και τη φύση των προϊόντων .

Η Wardi A.E είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001 : 2008

www.wardi.gr