Εδαφοβελτιωτικά - Φυτοχώματα

BIOPREM

Οργανοβιολογικό λίπασμα πλούσιο σε ωφέλιμα βακτήρια και μικροοργανισμούς που εμπλουτίζει το έδαφος.

COMPOST

Υψηλής ποιότητας οργανικό υπόστρωμα, 100% φυσικό

SEARCH FILTERS