Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προιόντα

[12  >>  

ATIPAZOLE 0.5MG

Atipazole hydrochloride 5,0 mg/ml

CUNIPRAVAC RHD

Αδρανοποιημένος ιός της Αιμορραγικής νόσου των λαγόμορφων, στέλεχος 3116 AP ≥ 500 UHA*

CYCLO SPRAY

Chlortetracycline HCL 2,45 w/w

DEXMOPET 0.5MG

Dexmedetomidine 0.5mg/ml (as hydrochloride)

EFICUR

1 ml περιέχει: Ceftiofur 50 mg/ml (as Ceftiofur Hydrochloride).

ERYSENG

Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE50 % * * IE50 % αναστολή ELISA 50%

ERYSENG PARVO

Αδρανοποιημένος παρβοϊός χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP >1,15 * Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50% ** * RP, σχετική δραστικότητα (ELISA) ** IE50% αναστολή ELISA 50%

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt

Mannheimia haemolytica Biotype A serotype A1, inactivated cell free suspension containing leukotoxoid: ELISA > 2.8 (*)/dose. Inactivated Histophilus somni Bailie strain: MAT > 3.3 (**)/dose

HIPRABOVIS-4

Αδρανοποιημένος ιός λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών. Αδρανοποιημένος παραγριπικός ιός-3. Αδρανοποιημένος ιός ιογενούς διάρροιας των βοοειδών. Εξασθενημένος ζων βόειος αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.

IBR MARKER LIVE

Ζωντανός Βόειος Ερπητοϊός τύπου 1 (BoHV-1), με gE- tk- διπλή γονιδιακή εξάλειψη , στέλεχος CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

ICHTHIOVAC VNN

Inactivated Betanodavirus strain 1103

INMEVA

Inactivated Chlamydia abortus strain A22, Inactivated Salmonella Abortusovis strain Sao

PREVIRON INJECTION

Iron (III) 200,0MG (as gleptoferron 532,6mg)

STARTVAC

Escherichia coli J5 αδρανοποιημένη > 50 RED60* Staphylococcus aureus (CP8) στέλεχος SP 140 αδρανοποιημένο, εκφρασμένο ως slime associated antigenic complex (SAAC) > 50 RED80**

SUISENG COLI / C

F4ab fimbrial adhesin of E.coli / F4ac fimbrial adhesin of E.coli / F5 fimbrial adhesin of E.coli / F6 fimbrial adhesin of E.coli / LT Enterotoxoid of E.coli / Toxoid Clostridium perfringens, type C / Toxoid Clostridium novyi, type B
[12  >>