Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προιόντα

[12  >>  

ATIPAZOLE 0.5MG

Atipazole hydrochloride 5,0 mg/ml

CUNIPRAVAC RHD

Αδρανοποιημένος ιός της Αιμορραγικής νόσου των λαγόμορφων, στέλεχος 3116 AP ≥ 500 UHA*

CYCLO SPRAY

Chlortetracycline HCL 2,45 w/w

DEXMOPET 0.5MG

Dexmedetomidine 0.5mg/ml (as hydrochloride)

EFICUR

1 ml περιέχει: Ceftiofur 50 mg/ml (as Ceftiofur Hydrochloride).

ERYSENG

Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE50 % * * IE50 % αναστολή ELISA 50%

ERYSENG PARVO

Αδρανοποιημένος παρβοϊός χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP >1,15 * Αδρανοποιημένο βακτήριο Εrysipelothrix rhusiopathiae, στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50% ** * RP, σχετική δραστικότητα (ELISA) ** IE50% αναστολή ELISA 50%

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt

Mannheimia haemolytica Biotype A serotype A1, inactivated cell free suspension containing leukotoxoid: ELISA > 2.8 (*)/dose. Inactivated Histophilus somni Bailie strain: MAT > 3.3 (**)/dose

HIPRABOVIS-4

Αδρανοποιημένος ιός λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών. Αδρανοποιημένος παραγριπικός ιός-3. Αδρανοποιημένος ιός ιογενούς διάρροιας των βοοειδών. Εξασθενημένος ζων βόειος αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.

IBR MARKER LIVE

Ζωντανός Βόειος Ερπητοϊός τύπου 1 (BoHV-1), με gE- tk- διπλή γονιδιακή εξάλειψη , στέλεχος CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

ICHTHIOVAC VNN

Inactivated Betanodavirus strain 1103

ICHTHIOVAC VR

Inactivated Vibrio anguillarum serotype O1 RPS ≥ 60%; Inactivated Vibrio anguillarum serotype O2 α RPS ≥ 60%; Inactivated Vibrio anguillarum serotype 02 β RPS ≥ 60%

ICHTHIOVAC VR/PD

Αδρανοποιημένο Photobacterium damselae υποειδ. piscicida DI 21 RPS≥60%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O1 RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2α RPS≥75%; Αδρανοποιημένο Listonella anguillarum ορότυπος O2β RPS≥75%.

INMEVA

Inactivated Chlamydia abortus strain A22, Inactivated Salmonella Abortusovis strain Sao

PREVIRON INJECTION

Iron (III) 200,0MG (as gleptoferron 532,6mg)
[12  >>