Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προιόντα

<<  1 [2

STARTVAC

Escherichia coli J5 αδρανοποιημένη > 50 RED60* Staphylococcus aureus (CP8) στέλεχος SP 140 αδρανοποιημένο, εκφρασμένο ως slime associated antigenic complex (SAAC) > 50 RED80**

SUISENG COLI / C

F4ab fimbrial adhesin of E.coli / F4ac fimbrial adhesin of E.coli / F5 fimbrial adhesin of E.coli / F6 fimbrial adhesin of E.coli / LT Enterotoxoid of E.coli / Toxoid Clostridium perfringens, type C / Toxoid Clostridium novyi, type B

SUISENG VAC

F4ab fimbrial adhesin of E. coli, F4ac fimbrial adhesin of E. coli, F5 fimbrial adhesin of E. coli, F6 fimbrial adhesin of E. coli, LT Enterotoxoid of E. coli, Toxoid Clostridium perfringens, type C, Toxoid Clostridium novyi, type B

TOXIPRA PLUS

Τοξοειδές β Clostridium perfringens τύπων Β, C, D / Τοξοειδές ε από Clostridium perfringens τύπων Β, C, D / Τοξοειδές α Clostridium novyi τύπου Β, Τοξοειδές α του Clostridium septicum, Ανακαλλιέργεια Clostridium chauvoei, Τοξοειδές του Clostridium tetani

VIMCO

Αδρανοποιημένο Staphylococcus aureus, εκφράζοντας στέλεχος Βιοφίλμ SP 140 ≥ 8,98 SaCC * *
<<  1 [2